Poplatky za doručenie tovaru

Poplatky za doručenie

Všetky dodacie ceny na webe v čase nákupu sa určujú podľa miesta, hmotnosti a rozmerov tovaru a dodacie poplatky podliehajú DPH.

Doručovacia adresa by mala byť prístupná, pretože spôsob prepravy zásielok je zvyčajne prostredníctvom nákladného automobilu alebo dodávky. Klient nás musí vopred informovať v prípade prekážok, ako sú cestné obmedzenia atď. V takom prípade je klient zodpovedný za zabezpečenie alternatívnych možností doručenia tak, že sa najskôr porozpráva so spoločnosťou. Objednaný tovar nebude ponechaný v garážach, záhradách, verandách a na iných vonkajších miestach, ktoré spoločnosť považuje za nebezpečné. Majte na pamäti, že vodič je zodpovedný za dodanie tovaru len na určenú adresu a vodič nie je povinný vyložiť tovar z dôvodov ochrany zdravia a bezpečnosti.

Dodacie pravidlá a obmedzenia

 • Dodanie všetkého tovaru a materiálu závisí od možnosti dodania, ktorú si klient vyberie počas procesu objednávania. Tovar a materiály budú dodané podľa výberu klienta.
 • Objednávky na Slovensku ktoré sú do poludnia od pondelka do piatku sú odoslané v deň ktorý si klient vyberie, s výnimkou víkendov a sviatkov.
 • Všetky dodávky do Česka, Madarska,Rakúska a ďalších oblastí mimo Slovenska sa uskutočnia do 5 pracovných dní.
 • Všetky objednávky sú spracovávané a dodávané iba v pracovných dňoch (od pondelka do piatka, okrem štátnych sviatkov).
 • Objednávka môže byť doručená vo viac ako jednej dodávke
 • Naša spoločnosť si vyhradzuje právo neprijať žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodávky spôsobené treťou stranou. Klient je zodpovedný za všetky riziká spojené s tovarom, akonáhle dostane tovar. Pri dodaní tovaru sa klientovi poskytnú všetky požadované podrobnosti, ktoré mu umožnia:

 • Uplatňovacie právo na zrušenie
 • Adresa určená pre zrušenie alebo sťažnosti na správne miesto podnikania
 • Po doručení všetkého tovaru sa vyžaduje podpis klienta. V prípade, že klient nie je v čase dodania na mieste, naša spoločnosť ponechá kontaktné údaje, aby mohli urobiť ďalšie opatrenia. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo nezanechať žiadne objednávky na adrese v prípade, že klient nie je prítomný, aby sa zabezpečilo bezpečné a nepoškodené doručenie.

  K cene počiatočnej dodávky sa pripočítava poplatok za vrátenie, ak dôjde k zlyhaniu prvého dodania a klient je zodpovedný za zlyhanie.

  Možnosti doručenia

  Tento odsek je venovaný Slovenskému adresovaniu objednávok zadávaných od pondelka do piatku, okrem víkendov a sviatkov.

  Poštové zásielky našej spoločnosti sa nelíšia od prepravných sadzieb stanovených spoločnosťou Slovenská pošta alebo prepravcov DHL, PPL, DPD a GEIS žiadne dodávky nepreceňujeme poplatky. Konkrétna miera objednávky klienta závisí od hmotnosti všetkého tovaru, ktorý sa má dodať, ako aj od relatívnej vzdialenosti od Levic,kde sa nachádzajú naše skladové priestory.

 • Štandardné doručenie - od 2 do 5 pracovných dní k dispozícii iba pre Slovensko
 • Výber - Doručenie dňa - Doručenie je k dispozícii pre deň podľa výberu klienta, okrem víkendov a sviatkov. Dodanie v deň je k dispozícii iba pre Slovensko a je predmetom dostupnosti.
 • Doručenie nasledujúci deň - Doručenie k dispozícii nasledujúci pracovný deň. Všetky objednávky musia byť zadané pred poludním, aby boli dostupné na ďalší deň.
 • Sobota dopoludnia Doručenie - Doručenie v sobotu do 12:00 Všetky objednávky musia byť zadané pred poludním posledného pracovného piatku, aby boli k dispozícii na doručenie v sobotu do dopoludnia. V prípade, že je objednávka zadaná posledný pracovný piatok popoludní, bude tovar doručený nasledujúcu sobotu.
 • Bezplatné dodacie pravidlá a obmedzenia

  Klienti, ktorí majú nárok na bezplatné doručenie, sú klienti so službami, ktorí môžu získať bezplatné doručenie tovaru pred poskytnutím služby alebo skôr. Špeciálna ponuka doručenia zdarma sa vzťahuje aj na všetky objednávky v rámci spoločností Interier Studio.

 • Doručenie zdarma je k dispozícii pre všetky objednávky nad 500 Euro (bez DPH) do oblastí, ktoré sú súčasťou ponuky bezplatných zásielok. Bezplatné doručenie nie je k dispozícii v spojení s inými ponukami a propagačnými akciami.
 • Za všetky objednávky do 300 Euro (bez DPH) sa účtuje prepravný poplatok 5 € až 25 €.

 • Medzinárodná preprava

  Naša spoločnosť v súčasnosti ponúka možnosti medzinárodnej prepravy. Prijímame objednávky, ktoré sú fakturované alebo dodávané do destinácií mimo Slovenska.

  Vrátenie a výmena

  Naša spoločnosť dúfa, že každý klient je spokojný s objednávkou a procesom dodania. Ak však naši klienti majú dôvody, aby neboli úplne spokojní s ich objednávkou, klienti môžu vrátiť ktorúkoľvek položku, pokiaľ je v jej pôvodnom stave. Ak sa to klientom podarí, budú do 14 pracovných dní od doručenia vrátené v plnej výške. Klienti sú povinní nás informovať, že majú v úmysle vrátiť sa do 7 pracovných dní odo dňa doručenia.

  V originálnom balení dodaného tovaru si zákazníci môžu nájsť expedíciu s podrobnosťami o objednávke a podrobnosťami o postupe vrátenia našej spoločnosti. V prípade, že sa položky uvedené v dodacom liste nezhodujú s položkami uvedenými v zásielke, okamžite nás informujte tým, že sa obrátite na náš tím zákazníckych služieb na čísle 0918 076 494 .

  Vrátenie ppeňazi za položky, ktoré majú chyby, alebo u neúplných a chybných dodávok. V tomto prípade sú zákazníci povinní zariadiť a zaplatiť vrátenie tovaru našej spoločnosti. Chýbajúci alebo poškodený tovar by ste mali okamžite nahlásiť. Skontrolujte, či je všetok tovar uvedený v objednávke v dodávke. Skontrolujte, či nie je poškodený tovar a či neboli otvorené obaly. Toto by sa malo uskutočniť okamžite po prijatí dodávky. Pred kontrolou chýbajúceho alebo poškodeného tovaru nenechajte vodiča od=sť. V prípade chýbajúceho alebo poškodeného tovaru kontaktujte spoločnosť telefonicky na čísle 0918 076 494.

  Dôrazne odporúčame všetkým klientom, aby zasielali vrátené zásielky iba prostredníctvom zaznamenanej doručovacej služby, ktorá zvyčajne vyžaduje podpis po prijatí.

  Naša spoločnosť si vyhradzuje právo nezodpovedať za žiadne straty stratené pri preprave.

  Vždy, keď dôjde k vráteniu tovaru, našim klientom bude vrátená plná cena zaplatená za tovar (vrátane pôvodného dodacieho poplatku) do 30 pracovných dní od prijatia oznámenia klienta, že by chceli tovar vrátiť, ak náš Zákazník vrátil tovar v pôvodnom stave v našom distribučnom centre do 14 pracovných dní od dodania. Ak klient vráti tovar z dôvodu vád alebo nesprávneho a neúplného dodania, bude mu vrátená plná cena, ktorú za tovar zaplatil (vrátane počiatočného dodacieho poplatku) a zaznamenané náklady na doručenie za spätný prepravu z pôvodného dodania. Poukazujúc na distribučné centrum našej spoločnosti. Klient by mal priložiť platný doklad dokladu o takýchto nákladoch.

  Vraciame iba proti pôvodnej použitej kreditnej / debetnej karte.

  Naša spoločnosť si vyhradzuje právo vyzdvihnuť tovar od klienta a účtovať to za priame náklady spojené s jeho vyzdvihnutím, ak klient objednávku zruší, ale do 14 pracovných dní ju nevráti. Klient musí vziať na vedomie, že tieto poplatky môžu prekročiť náklady na vrátenie tovaru zákazníkom a tieto poplatky sa môžu odpočítať z náhrady. Kým sa do našej spoločnosti nevráti všetok tovar, ktorý podlieha vráteniu, má klient všetky povinnosti týkajúce sa primeranej starostlivosti, skladovania tovaru v bezpečných a vhodných podmienkach, ktoré nemajú vplyv na stav tovaru a jeho vzhľad.

  Klienti musia pamätať na to, že si vyhradzujeme právo neprijať a vrátiť tovar, o ktorom sa domnievame, že bol použitý. V prípade, že dôjde k takémuto prípadu, bude naša spoločnosť informovať klienta, že mu nebude vrátená žiadna náhrada a klient je zodpovedný za vybavenie vrátenia tovaru na svoju adresu do 28 pracovných dní od nášho oznámenia.

  Vyššie uvedené pravidlá týkajúce sa vrátenia tovaru sa vzťahujú iba na nákupy uskutočnené online. Naša spoločnosť nedokáže spracovať vrátené platby za nákupy uskutočnené v partnerskom maloobchodnom mieste. Všetky výnosy za nákupy uskutočnené online nebudú akceptované za vrátenia a výmeny v partnerských alebo pridružených maloobchodných predajniach.

  Proces vrátenia

  Krok 1

  Prvým krokom procesu vrátenia je, že klient upovedomí našu spoločnosť o svojom zámere zrušiť objednávku a vrátiť akýkoľvek tovar do 7 pracovných dní odo dňa doručenia na svoju adresu. To sa dá dosiahnuť buď zavolaním nášho tímu služieb zákazníkom na čísle 0918 076 494 alebo zaslaním e-mailu našej spoločnosti s podrobnosťami o objednávke. Klient musí vziať na vedomie, že naša spoločnosť neakceptuje vrátený tovar, o ktorom sa domnieva, že bola použitá.

  Krok 2

  Druhý krok procesu návratu zahŕňa akcie z našej strany. Keď dostaneme oznámenie klienta o svojom úmysle zrušiť objednávku a vrátiť tovar, náš tím služieb zákazníkom sa postará o číslo objednávky zákazníka a popis tovaru, ktorý bude vrátený. Všetky tieto informácie sú k dispozícii na dodacom liste, ktorý klient nájde v obale tovaru. Náš tím služieb zákazníkom následne vydá klientovi autorizačné číslo a poskytne mu kópiu poznámky o autorizácii pre vrátenie tovaru (RAN) a štítok pre návratovú adresu. Klient sa musí uistiť, že si kópiu formulára RAN ponechá pre budúce použitie v súvislosti s touto záležitosťou u nášho člena zákazníckeho servisu.

  Krok 3

  Akonáhle klient dostane náš zákaznícky servis štítok so spiatočnou adresou, mal by ho nalepiť na vonkajšiu stranu zásielky a ubezpečiť sa, že vrátená zásielka je riadne zapečatená a pôvodný expedičný list a vyplnený formulár na vrátenie označujúci, či klient požaduje vrátenie, výmena alebo výmena sú súčasťou balenia vráteného tovaru. Naša spoločnosť odporúča všetkým klientom zasielať zásielky zaznamenanou doručovacou službou. Klient sa musí ubezpečiť, že si ponechá zaznamenané potvrdenie o doručení, aby mohol poskytnúť dôkaz o tom, že tovar vrátil v prípade, že naša spoločnosť nedostane vrátenú zásielku. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo nezodpovedať za vrátený tovar stratený pri preprave.

  Krok 4

  Ak si klient vybral vrátenie platby, naša spoločnosť spracuje vypočítanú vrátenú platbu do 30 pracovných dní od prijatia oznámenia klienta, že klient má v úmysle vrátiť tovar za predpokladu, že klient vrátil tovar našej spoločnosti v pôvodnom stave na distribučné centrum našej spoločnosti do 14 pracovných dní od dodania. Klient dostane e-mailové oznámenie o jeho vrátení od nášho partnera na spracovanie platieb. V prípade, že klient požiadal o výmenu alebo výmenu, bude to spracované do 7 pracovných dní od prijatia vráteného tovaru a bude doručené štandardnou dodávkou.

  Ak máte akékoľvek práce s podlahami...

  Stačí zavolať na našu 24 hodinové číslo tiesňového volania.

  telefon0904 676 666